Main | About | Tutorial | FAQ | Links | Wiki | Forum | World News | World Map | World Ranking | Nations | Electoral Calendar | Party Organizations | Treaties |
Login | Register |
Game Time: June 4734
Next month in: 02:12:23
Server time: 13:47:36, April 01, 2020 CET
Currently online (5): Boss2677 | Dlsney | robmark | vinstah5 | wucott2 | Record: 63 on 23:13:00, July 26, 2019 CET

We are working on a brand new version of the game! If you want to stay informed, read our blog and register for our mailing list.

| Geography | Politics | Diplomacy | Economics | Demographics | Culture | Regions | Legislation | Opinions | Messages |


Confederatie van Narikaton en Darnussien/Staatenbund von Narikaton und Darnussien (Narikaton and Darnussia)[?]

Voor het volk / Für dem Volk

The Flag of the Confederatie van Narikaton en Darnussien/Staatenbund von Narikaton und Darnussien (Narikaton and Darnussia)

Newspaper: Confederatie van Narikaton en Darnussien/Staatenbund von Narikaton und Darnussien (Narikaton and Darnussia) Daily

Geography

Note: the region name colours may be badly readable. It will be fixed in the future.

The Confederatie van Narikaton en Darnussien/Staatenbund von Narikaton und Darnussien (Narikaton and Darnussia)

Politics

Constitution[?]: view

Head of State[?]: President van de Confederatie / Präsident der Konföderation Thomas Pröll ( Nationaldemokratische Sozialbund (NDS))

Head of Government[?]: Kanselier / Kanzler Bryan Rodstad (Sociaal-Liberale Volksunie (SLV))

Cabinet: click here to view the cabinet.

Verbonden Congres / Konföderierter Kongress[?]: currently 524 seats[?], will be 524 after next election

Last Election Results: click here

Next Election[?]: March 4738

Parties[?]:

Click here for a comparison of the party voting records.

Party[?]Seats[?]
Nationaldemokratische Sozialbund (NDS) (287 seats)
Sociaal-Liberale Volksunie (SLV) (237 seats)

For election history, click here.

Opinions

View detailed political opinions.

Centralization[?]Unitarism
DevolutionImportance: tiny
Civil Rights[?]Restrictive
PermissiveImportance: tiny
Ecology[?]Skeptic
EnvironmentalistImportance: moderate
Foreign Relations[?]Isolationalism
InternationalismImportance: tiny
Government Responsibilities[?]Small Government
Big GovernmentImportance: strong
Market[?]Regulation
CapitalismImportance: vital
Military[?]Pacifist
AggressiveImportance: tiny
Morality[?]Conservative
ProgressiveImportance: vital
Religion[?]Secular
FanaticImportance: small

Diplomacy

View diplomatic details.

Economics

Click here to inspect the national budget.

Demographics

Capital City: Doressa (Kozaria)

Cities: view here.

Population[?]: 99,680,218

Culture

National Sport: Schach / Schaken

National Animal: Adelaar / Adler

National Anthem:

Narik:

Ontwaakt, verworpenen der aarde!
Ontwaakt, verdoemde in hongers sfeer!
Reedlijk willen stroomt over de aarde,
En die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, gij oude vormen en gedachten!
Slaafgeboornen,ontwaakt,ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt!

Afdruk van de eerste partituur refrein:
Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
en D’Internationale,
Zal morgen heersen op aard.

De staat verdrukt, de wet is logen,
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort;
Tot ‘t merg en been wordt d’ arme uitgezogen,
En zijn recht is een ijdel woord,
Wij zijn het moe naar andrer wil te leven;
Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht, waar plicht is opgeheven,
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.

De heerschers door duivelse listen,
Bedwelmen ons met bloedigen damp.
Broeders, strijdt niet meer voor andrer twisten,
Breekt de rijen! Hier is uw kamp!
Gij die ons tot helden wilt maken,
O, barbaren, denkt wat ge doet;
Wij hebben waap'nen hen te raken,
Die dorstig schijnen naar ons bloed.

Darnussian:

Wacht auf, Verdammte dieser Erde,
die stets man noch zum Hungern zwingt!
Das Recht wie Glut im Kraterherde,
nun mit Macht zum Durchbruch dringt.
Reinen Tisch macht mit dem Bedränger!
Heer der Sklaven, wache auf!
Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger
Alles zu werden, strömt zuhauf!

Völker, hört die Signale!
Auf zum letzten Gefecht!
Die Internationale
erkämpft das Menschenrecht.

Es rettet uns kein höh'res Wesen,
kein Gott, kein Kaiser noch Tribun
Uns aus dem Elend zu erlösen
können wir nur selber tun!
Leeres Wort: des Armen Rechte,
Leeres Wort: des Reichen Pflicht!
Unmündig nennt man uns und Knechte,
duldet die Schmach nun länger nicht!

Völker, hört die Signale!
Auf zum letzten Gefecht!
Die Internationale
erkämpft das Menschenrecht.

In Stadt und Land, ihr Arbeitsleute,
wir sind die stärkste der Partei'n
Die Müßiggänger schiebt beiseite!
Diese Welt muss unser sein;
Unser Blut sei nicht mehr der Raben,
Nicht der mächt'gen Geier Fraß!
Erst wenn wir sie vertrieben haben
dann scheint die Sonn' ohn' Unterlass!

Verbonden Staat / Konföderierter Staat List

The subnational divisions, also referred to as regions[?], of the Confederatie van Narikaton en Darnussien/Staatenbund von Narikaton und Darnussien (Narikaton and Darnussia) are each referred to as a Verbonden Staat / Konföderierter Staat.

Legislation

To view the laws currently in effect, click here.

To view the legislative history of this nation, click here.

Bills under debate

These bills are currently under debate[?].

Bill CreatedTitle
September 4664OOC: Information for Players in Darnussia
March 4665OOC: Cultural Protocol Proposal for Narikaton and Darnussia
July 4729RP Laws of Narikaton and Darnussia
July 4729RP Law: Structure of the Supreme Confederate Court
July 4729Nationale Conventie van Unie (National Convention of Union) 4637
July 4729RP Law: Presidential Powers
July 4729RP Law: Judicial Structure of Narikaton and Darnussia
July 4729RP Law: Establishment of the standard Narik-Darnussian Armed Forces (4643)

Bills being voted upon

These bills are currently being voted[?] upon.

Bill CreatedVote StartedTitle

Messages


Random fact: You can inactivate yourself on your User Page. You will then lose all your seats but your party account won't be deleted, and your party's Visibility ratings will not diminish. Reactivation can be requested in the "Reactivation Requests" thread in the Moderation section of the Particracy Forum.

Random quote: "The use of solar energy has not been opened up because the oil industry does not own the sun." - Ralph Nader

This page was generated with PHP
Copyright 2004-2010 Wouter Lievens
Queries performed: 36