Main | About | Tutorial | FAQ | Links | Wiki | Forum | World News | World Map | World Ranking | Nations | Electoral Calendar | Party Organizations | Treaties |
Login | Register |
Game Time: January 4702
Next month in: 01:04:47
Server time: 18:55:12, January 27, 2020 CET
Currently online (7): DundorfSocialist | Mmed | Mushilini | Ophelia | Particracyperu | Woash1312 | YankeeHater | Record: 63 on 23:13:00, July 26, 2019 CET

We are working on a brand new version of the game! If you want to stay informed, read our blog and register for our mailing list.

| Geography | Politics | Diplomacy | Economics | Demographics | Culture | Regions | Legislation | Opinions | Messages |


Republica Chizână (Kizenia/New Endralon)[?]

Trăiască Republica Chizână
(Long live the Republic of Kizenia)

The Flag of the Republica Chizână (Kizenia/New Endralon)

Newspaper: Republica Chizână (Kizenia/New Endralon) Daily

Geography

Note: the region name colours may be badly readable. It will be fixed in the future.

The Republica Chizână (Kizenia/New Endralon)

Politics

Constitution[?]: view

Head of State[?]: Președintele Republicii (The President of the Republic) Vasile Ciobotaru ( Partidul Social Democrat (P.S.D.))

Head of Government[?]: Prim-Ministrul Parlamentului Republicii (The Prime Minister of the Republic's Parliament) Petra Balla ( Alianța Liberalilor)

Cabinet: click here to view the cabinet.

Parlamentul Republicii (The Parliament of the Republic)[?]: currently 300 seats[?], will be 300 after next election

Last Election Results: click here

Next Election[?]: October 4705

Parties[?]:

Click here for a comparison of the party voting records.

Party[?]Seats[?]
Alianța Liberalilor (132 seats)
Partidul Social Democrat (P.S.D.) (122 seats)
Blocul Identităţii Naţionale (46 seats)
Partidul Comunist Chizân (0 seats)

For election history, click here.

Opinions

View detailed political opinions.

Centralization[?]Unitarism
DevolutionImportance: tiny
Civil Rights[?]Restrictive
PermissiveImportance: dominant
Ecology[?]Skeptic
EnvironmentalistImportance: small
Foreign Relations[?]Isolationalism
InternationalismImportance: tiny
Government Responsibilities[?]Small Government
Big GovernmentImportance: dominant
Market[?]Regulation
CapitalismImportance: small
Military[?]Pacifist
AggressiveImportance: strong
Morality[?]Conservative
ProgressiveImportance: dominant
Religion[?]Secular
FanaticImportance: strong

Diplomacy

View diplomatic details.

Economics

Click here to inspect the national budget.

Demographics

Capital City: Cetatea Albă (Tilarnia)

Cities: view here.

Population[?]: 99,614,222

Culture

National Sport: Football

National Animal: Vulturul Chizân (Kizenian Eagle)

National Anthem:

The anthem of Kizenian Republic:
Long live Kizenia!

Kizenian:

Dacă ne-nfruntă munţi cu munţi ne vom bate,
Pentru lumina ţării şi pentru libertate,
Aici ne e cuvântul când îl avem de spus,
Decât slujirea ţării nimic nu-i mai presus.
Jurăm credinţă luptei oricât ar fi de grea,
Jurăm că pentru ţară şi viaţa ne-o vom da,
Jurăm să nu ne mintă nici clipa, nici vecia
Trăiască libertatea, trăiască Chizânia,
Trăiască în fericite şi linişte poporul,
Trăiască Chizânia trăiască tricolorul.

Dar ţara nu se face cu lănci, cu apatrizi,
Iubirea nu te scuză când ochii îi închizi
Să curăţăm tot răul din viaţa Chizâniei,
Că noi sîntem partidul şi ţara omeniei,
Nu creadă hoţii muncii că ei sînt mari şi tari,
Nou sântem patrioţii revoluţionari,
Avem contract pe viaţă cu visul şi cu glia,
Trăiască libertatea, trăiască Chizânia,
Trăiască în fericite şi linişte poporul,
Trăiască Chizânia trăiască tricolorul.

A noastră este ţara, o moştenim deplin,
Va trebui, întreagă, s-o dăm celor ce vin,
La cei născuţi şi astăzi şi mâine şi poimâine,
Nici păine fară muncă, nici muncă fără pâine,
Nici călăreţi pe aer, nici cai fără călări,
Nici ţară fără lume, nici lume fără ţări,
Să crească-n lume pacea, dreptatea, bucuria,
Trăiască libertatea, trăiască Chizânia,
Trăiască în fericite şi linişte poporul,
Trăiască Chizânia trăiască tricolorul.

Trăiască municitorii, tăranii, cărturarii,
Trăiască demnitatea cea fără de avarii,
Dacă renunţi la luptă n-ai ce să mai aştepţi,
Nimica nu se face-n poziţie de drepţi,
Să facem Chizânia prin toţi şi pentru toţi,
Un teritoriu liber deorice prejudecăţi,
Să fie al nostru dreptul şi a noastră datoria,
Trăiască libertatea, trăiască Chizânia,
Trăiască Chizânia, partidul şi poporul,
Trăiască Chizânia trăiască tricolorul.

Jurăm din milioane de inimi şi destine,
Din orice fel de sânge ne murmură în vine,
Jurăm bătrân şi tânăr, femeie şi bărbat,
Credinţă Chizâniei, necondiţionat,
Că ţara-i bogăţia ce vejnic ne rămâne,
Şi glasul ei ce îndeamă 'Deşteaptă-te chizâne',
Nu ne-nspăimântă nimeni cu forţa sau pustia,
Trăiască libertatea, trăiască Chizânia,
Trăiască Chizânia, partidul şi poporul,
Trăiască Chizânia trăiască tricolorul.

Sîntem de e nevoie, o ţară de soldaţi,
Sîntem de e nevoie, un lanţ de munţi Carpaţi,
Durerea tări noaste facută-i să ne doară,
Ne place libertatea ca oameni şi ca ţară,
Şi soarele dreptăţii să lumineze sfânt,
O ţară în roşu, galben şi albastru pe pământ,
Acesta-i viaţa noastră, aceasta ni-i tăria,
Trăiască libertatea, trăiască Chizânia,
Trăiască în fericite şi linişte poporul,
Trăiască Chizânia trăiască tricolorul.

Luthorian:

If the mountains will challenge us, we will fight with them!
For the light of our country, and for freedom!
This is where we have to say our word
There is nothing that's above than serving your country!
We swear faith in the fight, however hard it is!
We swear that for the country, we will even give our life!
We swear that not even the moment or the eternity will lie to us!
Long live the freedom, long live Kizenia!
Long live the people, in its happiness and quietness!
Long live Kizenia, long live the tricolor!


But a country isn't done, with cowards or stateless people
Love doesn't forgive you when you close your eyes!
Lets clean all the evil from the life of Kizenia
Because we are the party and the country of honor!
Don't let the thieves of work, believe they are the greatest
Because we are the revolutionary patriots!
We have a life contract with the dream and the land
Long live the freedom, long live Kizenia!
Long live the people, in its happiness and quietness!
Long live Kizenia, long live the tricolor!

Ours' is the country, we inherit it completely!
We will have to give it to the descendants in one piece!
For those born today, tomorrow and after
No bread without work and no work without bread!
No horsemen in mid air, nor horses without horsemen
No country without world, no world without countries!
Let the peace, justice and happiness grow in the world!
Long live the freedom, long live Kizenia!
Long live the people, in its happiness and quietness!
Long live Kizenia, long live the tricolor!

Long live the workers, peasants and scholars!
Long live the dignity without any damage!
If you give up the fight, there's no point waiting
Nothing is done if you just sit there!
Lets make Kizenia with all and for all
A territory free of any stereotypes
Let the right be ours' and the duty be ours' too!
Long live freedom, long live Kizenia!
Long live Kizenia, the party and the people!
Long live Kizenia, long live the tricolor!

We swear from millions of hearts and destinies
From any kind of blood that's shaking in us all
We swear young and old, women and men
Faith to Kizenia, without conditions!
That the country is the beauty that remains to us forever
And its voice that says "Wake up, Kizenian"
No one scares us, with the force or the wilderness!
Long live freedom, long live Kizenia!
Long live Kizenia, the party and the people!
Long live Kizenia, long live the tricolor!

We are, if needed, a country of soldiers!
We are, if needed, a chain of Carpathians!
The pain of our country, made to hurt us too!
We like freedom, as people and as a country!
And the sun of justice, to shine its holy light
A country in red, yellow and blue on Earth!
This is our life and this is our strength!
Long live the freedom, long live Kizenia!
Long live the people, in its happiness and quietness!
Long live Kizenia, long live the tricolor!

Județe List

The subnational divisions, also referred to as regions[?], of the Republica Chizână (Kizenia/New Endralon) are each referred to as a Județe.

Legislation

To view the laws currently in effect, click here.

To view the legislative history of this nation, click here.

Bills under debate

These bills are currently under debate[?].

Bill CreatedTitle
August 4316OOC STICKY: Cultural Protocols (PLEASE READ)
June 4694OOC/INFO: RP Information of Kizenia / New Endralon
December 4697RP: Current RP Bills in Kizenia
January 4702RP: Cosma și Enescu Nuclear Power Proposal (CENPP)

Bills being voted upon

These bills are currently being voted[?] upon.

Bill CreatedVote StartedTitle
July 4701November 4701Treaty Withdrawal 2
December 4701December 4701Diplomatic Mission 4
December 4701December 4701Compromise with Right-wing 1
December 4701December 4701PSD-16 Major reforms
December 4701December 4701PSD-17 Freedom Bill
December 4701December 4701PSD-18 Smoking regulations
January 4702January 4702Diplomatic Mission 5

Messages


Random fact: It is the collective responsibility of the players in a nation to ensure all currently binding RP laws are clearly outlined in an OOC reference bill in the "Bills under debate" section of the nation page. Confusion should not be created by displaying only some of the current RP laws or displaying RP laws which are no longer current.

Random quote: "The truth is that men are tired of liberty." Benito Mussolini

This page was generated with PHP
Copyright 2004-2010 Wouter Lievens
Queries performed: 46