Main | About | Tutorial | FAQ | Links | Wiki | Forum | World News | World Map | World Ranking | Nations | Electoral Calendar | Party Organizations | Treaties |
Login | Register |
Game Time: June 4818
Next month in: 03:40:26
Server time: 20:19:33, September 19, 2020 CET
Currently online (6): dan0102 | DeltariaOne | elenir2020 | Fantasyshred | GuruKitaaber | luisss | Record: 63 on 23:13:00, July 26, 2019 CET

We are working on a brand new version of the game! If you want to stay informed, read our blog and register for our mailing list.

| Geography | Politics | Diplomacy | Economics | Demographics | Culture | Regions | Legislation | Opinions | Messages |


Jelb'koékaiék H'ák'ánknstat - Wrnukaék Konzknstat (Vanuku)[?]

Krsyizi Hiko orzy tachásjozuo, Konz trzy Frtoék'ns firja!

The Flag of the Jelb'koékaiék H'ák'ánknstat - Wrnukaék Konzknstat (Vanuku)

Newspaper: Jelb'koékaiék H'ák'ánknstat - Wrnukaék Konzknstat (Vanuku) Daily

Geography

Note: the region name colours may be badly readable. It will be fixed in the future.

The Jelb'koékaiék H'ák'ánknstat - Wrnukaék Konzknstat (Vanuku)

Politics

Constitution[?]: view

Head of State[?]: Jezhrje'konak'aerzsrlji Konzsrljihikoék TEMRKAI III orzy Jelb'koékaiék H'ák'án yrzy Jelbijékaiék Mrjkai yrzy Wrnukaék Konz yrzy Jelbék H'an yrzy Drsmojrzataghék Krté Kshihiko yrzy Mitoék Mirz yrzy Wrnukaék Knzknstaték trzy Jelbék H'ánknstaték wrzy Abshrmojadhiko yrzy Kutsalkaié Lawrns-Wrntukai I grzy Brnk yrzy Heijikaiék Ol'itá yrzy Jelb'koékaiék Frto yrzy Nrlzisrlji kaerajoza Nrlzinyrsrlji yrzy Prnznrdék trzy Hefaék wrzy Jezbék yrzy Ibthoék inDuna yrzy Skwoék Yukatchu wrzy Srnebrjohiko yrzy Banmek-Sntazedék Frtogad His Gracious Majesty TEMRKAI III, Jelbic Khagan, Protector of the Jelbic Peoples, King of Vanuku and Khan of Jelbania, Heaven's Wolf Child, Prince of the West, Sovereign of the Kingdom of Vanuku and of the Khanate of Jelbania, Heir of Saint Laŭrenco I, Sword of the Righteous, Father of all Jelbic nations, Enlightened among the Unenlighted, Duke of Prinsenaard and Hefa, InDuna of Ibutho, member of the Sekoan Yukatchu, Patriarch of the House of Banmek-Sntazed, and so on... .

Head of Government[?]: Bltmojadaék Prfek (Prefect of the Council) Caml Anzlék ( Banmek-Sntazed Prta)

Cabinet: click here to view the cabinet.

Jez Bltmojad (Grand Council)[?]: currently 225 seats[?], will be 225 after next election

Last Election Results: click here

Next Election[?]: October 4822

Parties[?]:

Click here for a comparison of the party voting records.

Party[?]Seats[?]
Banmek-Sntazed Prta (225 seats)

For election history, click here.

Opinions

View detailed political opinions.

Centralization[?]Unitarism
DevolutionImportance: dominant
Civil Rights[?]Restrictive
PermissiveImportance: tiny
Ecology[?]Skeptic
EnvironmentalistImportance: small
Foreign Relations[?]Isolationalism
InternationalismImportance: tiny
Government Responsibilities[?]Small Government
Big GovernmentImportance: tiny
Market[?]Regulation
CapitalismImportance: tiny
Military[?]Pacifist
AggressiveImportance: dominant
Morality[?]Conservative
ProgressiveImportance: strong
Religion[?]Secular
FanaticImportance: vital

Diplomacy

View diplomatic details.

Economics

Click here to inspect the national budget.

Demographics

Capital City: Wiel (Vrnhmel)

Cities: view here.

Population[?]: 99,665,787

Culture

National Sport: Fencing

National Animal: Lion

National Anthem:

Wrnukaék ishta hrzy ajomek krna,
Jezirts trzy Jezswas trzy Estifluz firja;
Merlkai wrzy Isré'rajis krsyijomek yrzé!
Krishmas drzy Isré'krna shikjozuo nrzé!
Ay! Wrnuke! Ay! Wrnuke! Jez ajozuo;
Isré wrzy Lofrkadnyr ajofetak'rza.

Bozuji Konz orzy Isré Konzknstat tokmoj'o;
Gokasp trzy Jezfrnd firja krishmas shmojuo;
Srn'snprba grzy megàmojetakjrza;
Srn'dényamtokjokai grzy grzm'jetakjrza;
Ay! Wrnuke! Ay! Wrnuke! Jez ajozuo;
Isré wrzy Lofrkadnyr ajofetak'rza.

Hipylz hrzy Jezkrsyizi Brnfi tachásjo;
Knga trzy Heijifrndé Knstat ajoz'o;
Prjimé Sháhaziékhafrta wafmoj'o;
Knsékbeidék rymisrlji orzy ajoz'o;
Ay! Wrnuke! Ay! Wrnuke! Jez ajozuo;
Isré wrzy Lofrkadnyr ajofetak'rza.

Jezgeik grzy Isré'krna brmokjofetak;
Setzànojumjék Pokra Jezgeik kaerjohylak;
Isre gerdzy Trozjkakns Jez ajokrza;
Prjimsrlji Kns orzy lowàsjokafkrza;
Ay! Wrnuke! Ay! Wrnuke! Jez ajozuo;
Isré wrzy Lofrkadnyr ajofetak'rza.

Wrnukaék smiék naki krajmojad firja;
Oskyutaghe grzy Jezhen ajogadkrna;
Isrék frnd orzy Pokra brmokjofetak;
Srn'kydnjokai orzy Srn'Dofkai ajofetak.
Ay! Wrnuke! Ay! Wrnuke! Jez ajozuo;
Isré wrzy Lofrkadnyr ajofetak'rza.

Prtastat List

The subnational divisions, also referred to as regions[?], of the Jelb'koékaiék H'ák'ánknstat - Wrnukaék Konzknstat (Vanuku) are each referred to as a Prtastat.

Legislation

To view the laws currently in effect, click here.

To view the legislative history of this nation, click here.

Bills under debate

These bills are currently under debate[?].

Bill CreatedTitle
October 3291OOC/INFO: Cultural Protocols of Vanuku (last updated 4780)
August 3815OOC/INFO: Wrnukaék Names & Language
August 4360OOC/INFO: Military of Vanuku (Updated 4498)
October 4776OOC/INFO: RP Laws of the Kingdom of Vanuku

Bills being voted upon

These bills are currently being voted[?] upon.

Bill CreatedVote StartedTitle

Messages


Random fact: Real-life religions should not be referenced in Particracy. Terra has its own religions, many of which mirror real-life ones. See: http://particracy.wikia.com/wiki/Illustrated_Catalogue_of_Religion

Random quote: "Power corrupts. Absolute power is kind of neat." - Don Reagan

This page was generated with PHP
Copyright 2004-2010 Wouter Lievens
Queries performed: 31